Ważne informacje


Dnia 31 stycznia - środa - o godzinie 16.30

 odbęda się Zebrania Rodziców dla klas Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum.

 

UWAGA !

 

Zebranie Rodziców dla klasy V SP odbędzie się 6 lutego

o godz. 16.30 ! 

 

Zapraszamy !

  Informujemy, że wszystkie dokumenty szkoły są umieszczone na naszej stronie internetowej w dziale : Dokumenty szkolne.

 

Są to :
STATUT SZKOŁY,
WZO
PZO poszczególnych przedmiotów
oraz inne regulaminy obowiązujące w naszej szkole .

 

Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z treścią tych dokumentów!

 

.

 W roku szkolnym 2017/18 ubezpieczenie każdego ucznia

wynosi 36,- zł 

Wpłaty u wychowawców poszczególnych klas do 15 września 2017r.

 

 

 

 

.

   W dniu 25.09.2014r została powołana nowa Rada Rodziców
przy Zespole Szkół w Powierciu.

 

W skład Rady wchodzą :

 

Pani Beata Sobczak - przewodnicząca Rady Rodziców
Elżbieta Tomaszewska - zastępca
Elżbieta Kołodziejczak - skarbnik
Izabela Piasecka - sekretarz
członkowie : Katarzyna Śliwka
                          Joanna Galiszkiewicz
                           Magdalena Zakrocka

 

Ustalono , że składka na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2016/17 wynosi:
30,- zł na jedno dziecko
40,- zł na dwoje i więcej dzieci
Istnieje możliwość dokonania wpłaty w II ratach , do 30 listopada 2017r
i 31 marca 2018r.
Serdecznie prosimy o dokonywanie wpłat u wychowawców klas lub w sekretariacie szkolnym. Pieniążki te przeznaczone są na zakup nagród dla dzieci, organizowanie m.in. Dnia Dziecka, festynów , Dnia Babci i Dziadka , oraz innych uroczystości szkolnych .

   Szanowni  Rodzice !

     Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o

     STYPENDIUM SZKOLNE.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt

z pedagogiem szkolnym celem pobrania stosownych druków / uczniowie otrzymali stosowne informacje / .

 

 

 

 

.

 

                    BIBLIOTEKA

 

                 CZYNNA   :  

      Poniedziałek  -   Piątek       7.15  -  13.15   

 

 

 

 

 

.

[pobierz] 0.1 MB Regulamin-stypendium
[pobierz] 0.1 MB lista uczniów przyjetych do Kl 1 SP
[pobierz] 0.1 MB wniosek-rekrutacja-20172018

     

[pobierz] 0.1 MB pierwszaki-1

  Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu w roku szkolnym 2016 / 2017

[pobierz] 0.1 MB Regulamin_rekrutacji_do_klasy_pierwszej

    

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu