Ekologia w naszej szkole


DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

 

PROWADZONE NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY

 

1) ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

 

Cel zbiórki:

- wyselekcjonowanie z odpadów przez nas produkowanych jak największej ilości zyżytych baterii, które należy wysegregowac z masy odpadów komunalnych i unieszkodliwic w sposób przyjazny dla środowiska

-kształtowanie postaw proekologicznych i rozbudzanie zainteresowania zagadnieniami ochrony      środowiska

Zbiórkę baterii nadzoruje p. J. Zarębska i p. I. Botte-Marciniak

2) ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

 

Cel zbiórki:

- pomoc niepełnosprawnej uczennicy naszej szkoły w rehabilitacji

Zbiórkę nakrętek nadzoruje p. J. Zarębska

3) ZBIÓRKA ALUMINIOWYCH PUSZEK

 

Cel zbiórki:

- wyselekcjonowanie  ze szkodliwych odpadów przez nas produkowanych surowców wtórnych.

Zebrane puszki zostaną odsprzedane firmie zajmującej się jej dalszą obróbką, a uzyskany dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na działalnośc Samorządu Uczniowskiego

Zbiórkę puszek nadzoruje p. E. Jabłońska i p. I. Botte-Marciniak

4) ZBIÓRKA MAKULATURY

Cel zbiórki:

Pozyskane za sprzedaż pieniądze zostaną przeznaczone w pierwszej kolejność na doposażenie zaplecza sportowego. W miarę możliwości i potrzeb zasilą działalność samorządu szkolnego: okolicznościowe imprezy szkolne, nagrody i upominki za udział w konkursach, pomoce szkolne itp.Pierwszą rzeczą jaką planujemy zrobić, jest obszycie     materacy do skoku wzwyż. Zbiórkę makulatury nadzoruje p.  Monika Stachowska

5) AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

 

Cel:

-wzost świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród młodych mieszkańców naszego terenu.

Każdego roku uczniowie Naszej Szkoły biorą udział w międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. W dniu "Wielkiego Sprzatania" wyznaczeni uczniowie wraz z nauczycielami biologii oraz przyrody przygotowyją krótki apel poświęcony tej ekologicznej akcji, następnie wszyscy uczniowie Naszej Szkoły zaangażowani są w sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie naszej miejscowości.

6) COROCZNE OBCHODY "DNIA ZIEMI" -

                              22 KWIECIEŃ

 

Od kilku już lat, z okazji "Dnia Ziemi ", czy też "Światowego Dnia Ziemi", przypadającego na 22 kwietnia, na terenie naszej szkoły odbywa się apel dla całej społeczności uczniowskiej.

 

Cel:

Akcja ta prowadzona corocznie wiosną, ma na celu promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz uwrażliwienie młodych ludzi na piękno naszej planety.

 

7) KONKURSY EKOLOGICZNE

 

 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MAJĄ MOŻLIWOŚC

SPRAWDZENIA SWOICH SIŁ W LICZNYCH

KONKURSACH EKOLOGICZNYCH:

 

- konkurs przyrodniczy organizowany przez Towarzystwo "Salamandra"

- gminne i powiatowe olimpiady ekologiczne

- szkolne konkursy "Wiedzy o Ziemi"

Dyplomy za zbiórkę zyżytych baterii